Vijeće ministara BiH prihvatilo je informaciju o zahtjevu Hrvatske elektroprivrede za mirno rješenje spora protiv Bosne i Hercegovine u vezi sa investicijom Hrvatske elektroprivrede u izgradnju Rudnika i termoelektrane Gacko. Tačnije, bit će formiran pregovarački tim da bi se iskoristio zakonski rok od šest mjeseci za postizanje mirnog rješenja. Hrvatska elektroprivreda i Rudnik i Termoelektrana Gacko nisu postigli nagodbu o potraživanju hrvatske strane za prijeratna ulaganja u bh. termoelektranu. HEP insistira na odšteti od 100 miliona eura za ulaganja iz 1983. godine, prenosi SEEbiz.