Polemika Škrlec-Dorić oko istraživanja ugljikovodika na Jadranu dobiva svoj nastavak, a ovaj puta ORaH-ov zastupnik reagira na priopćenje gđe Dorić te tvrdi da ona ne razumije zakonodavnu proceduru i "vješto izbjegava obveze savjetovanja s javnošću". Škrlec se obrušio i na ministra Vrdoljaka za kojeg kaže da ima kontrolu nad svim procesima vezano za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu. Škrlec navodi da je Vrdoljak predsjednik Upravnog vijeća AZU, predsjednik Pregovaračkog tima za pregovore s ovlaštenicima dozvola za istraživanje na Jadranu, SUO za taj proces provodi MINGO, a imenuje i Povjerenstvo za stratešku procjenu pojedinog plana ili programa, pa, kaže Škrlec "MINGO samo sebi propisuje mjere u vezi zaštite okoliša". "Iz svega navedenog možemo zaključiti kako isključivo jedan čovjek ima potpunu kontrolu procesa istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Jadranu te je cijeli postupak zapravo formalno zadovoljavanje zakonske procedure", zaključuje Škrlec.
U svom priopćenju kritizira i prethodno iznesena stajališta gđe Dorić. "Objašnjenja kako Direktiva 2013/30/EU nije implementirana u pravni sustav RH jer to nije napravila niti jedna država članica, međutim da su se odredbe te Direktive ugradile u cijeli postupak javnog nadmetanja je bezobrazno obmanjivanje javnosti. Uvidom u dokumentaciju javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu, jasno se može uočiti kako se spomenuta Direktiva nigdje ne spominje, nego isključivo Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i Direktiva 94/22/EZ koja zahtijeva transparentan postupak javnog nadmetanja i određuje osnovne kriterije za ocjenjivanje ponuda. Nepostojeći Zakon u koji bi se trebala implementirati Direktiva 2013/30/EU ne može se navesti u dokumentaciji, a ponuditeljima se zbog toga ne mogu postavljati uvjeti koje propisuje Direktiva 2013/30/EU koja od država članica zahtjeva postojanje morske strategije prema Direktivi 2008/56/EU, u slučaju Hrvatske, Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem." kaže Škrlec. Dodaje da Strategija upravljanja morem i morskim okolišem, koja još nije donesena, dokument iz kojeg izviru svi provedbeni propisi bitni za istraživanja na Jadranu te je od nacionalnog interesa no da se to zaboravlja radi parcijalnih interesa. Odgovarajući na kritiku gđe Dorić da se protivi otvaranju novih radnih mjesta, Škrlec proziva CEI, u kojem je gđa Dorić radila, da je napravio veliku štetu gušenjem investicija u OIE, te da i djelatnici u turizmu i akvakulturi imaju pravo na zaradu koja bi mogla biti ugrožena eksploatacijom na Jadranu.