Poslovni dnevnik piše da bi Ina idući tjedan trebala donijeti odluku o budućnosti rafinerija u Sisku i Rijeci. Temeljem provedenih analiza najizglednije je da će biti donesena odluka o prestanku rafinerijskih aktivnosti u Sisku. Ta bi rafinerija time prestala postojati, te bi bila prenamijenjena u logističko-distributivni centar, o čemu će idući tjedan odlučivati Uprava kompanije. U Ini službeno kažu da su u ovom trenutku sve mogućnosti vezane za potencijalne promjene u rafinerijskom poslovanju otvorene. Ako i kada relevantna tijela kompanije donesu odluku, ista će biti pravovremeno komunicirana javnosti, poručuju. U slučaju gašenja RN Sisak Ina bi uložila još 400 milijuna dolara u nastavak modernizacije RN Rijeka. Opcija zatvaranja RN Sisak ocijenjena je kao ekonomski najracionalnija s aspekta restrukturiranja rafinerijskog poslovanja. RN Sisak zapošljava oko 700 radnika, a u Ini se radi na razvoju mogućnosti pokretanja neke nove proizvodne djelatnosti kako bi bar dio radnih mjesta bio spašen. Teško je očekivati da će Vlada prihvatiti ovakvu odluku MOL-a. Od 2005. do 2012. iskorištenost kapaciteta europskih rafinerija pala je s 90 na 75%, a u Hrvatskoj je potrošnja naftnih derivata pala za čak trećinu.