Ministarstvo gospodarstva danas je objavilo kako će se tek nakon usvajanja novog zakona o tržištu nafte i naftnih derivata primjenjivati slobodno formiranje cijena naftnih derivata, a kako će Hrvatski sabor ponovno zasjedati tek nakon 15. siječnja 2014. taj bi zakon mogao biti usvojen najranije na tom zasjedanju. Nacrt prijedloga zakona o tržištu nafte i naftnih derivata usvojen je na 129. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 5. prosinca 2013. godine, i upućen je u Hrvatski sabor no još nije usvojen. Ukidanjem Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata i Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena ukapljenog naftnog plina formiranje cijena naftnih derivata u Hrvatskoj biti će slobodno, kao na tržištima većine zemalja u Uniji, a u Vladi očekujeu zdravu konkurenciju među distributerima.