Gotovo 13.000 slovenskih kućanstava sudjelovalo je na drugoj licitaciji za opskrbu plinom i električnom energijom što ju je organizirao Savez za zaštitu potrošača (ZPS), a računa se da su tako ostvarila ukupnu uštedu veću od milijun eura. Za sudjelovanje u zajedničkoj dražbi kupci su se trebali neobavezno prijaviti preko njihove web stranice ili telefona, a nije bilo nužno da su članovi Saveza. Ako kupac najbolju ponudu koju je dobio ZPS ocijeni povoljnijom, sklopit će u listopadu ugovor s ponuditeljem na godinu dana bez skrivenih troškova i kazne za otkaz ugovora. Na dražbi za kupnju plina i električne struje kao najpovoljniji dobavljač izabrana je slovenska tvrtka GEN Energija. Ukupno na slovenskom tržištu djeluje 16 trgovaca električnom energijom i 19 ponuđača plina za gospodarstvo. Predsjednica ZZPS-a Breda Kutin kaže da zadnjih godina broj promjena dobavljača stagnira, a više od 20% potrošača vrlo je aktivno. Tri četvrtine kućanstava uopće nije promijenilo opskrbljivača. 
Na prvoj aukciji ZPS-a 2014. sudjelovalo je 12.300 kućanstva koji su sklopili 14.000 ugovora na godinu dana (više od 12.000 za struju i 2.000 za plin), kojima su u prosjeku godišnje uštedjeli 80 eura, ovisno o prethodno zaključenom ugovoru prije promjene. Ukupna ušteda Slovenskih kupaca bila je oko milijun eura a prva aukcija pokrenula je lavinu popusta kod konkurencije. ZPS-u je tehničku pomoć tijekom obiju aukcija pružao Prizewise.
Sada ta udruga želi organizirati zajedničke aukcije za bankarske, usluge osiguranja te za telekomunikacijske usluge. Aukcije za kupnju energenata za kućanstva uz popust u Europu su se proširile iz Kine, a najaktivnije su nizozemske potrošačke udruge. One su do sada provele 21 kampanju i pomagale u organizaciji prvih aukcija u Sloveniji. Logika potrošačkih udruga je u tome da za organizaciju i izvedbu aukcije od izabranog dobavljača dobivaju manju, ali zakonitu proviziju. Prema podacima ZPS-a, u zajedničkim kupovinama jeftinije električne energije i drugih energenata na aukcijama u Europi do sada je sudjelovalo 1,2 milijuna domaćinstava. Ona su tako uz popust promijenila dobavljače energenata, a ukupne uštede procjenjuju se na 271 milijun eura, kazala je Kutin.