Razlog brzog usvajanja izmjena i dopuna Zakona o energiji u Sloveniji je Europske komisije koja je 2016. godine poslala službenu obavijest Sloveniji da je pogrešno prenijela drugi stavak članka 13. Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada (2010/31/EU), odnosno proširenje popisa koji moraju javno objavljivati energetske certifikate. Slovenija je početkom godine od Komisije dobila rok od dva mjeseca da ispravi pogrešku, inače će njen slučaj završiti na Europskom sudu pravde. Također, izmjenama Zakona o energiji mijenja se značenje učinkovitih toplinarskih sustava i odnosi na prava vlasnika zemljišta na kojem se gradi energetska infrastruktura. Isto tako, izmijenjen je i dio koji se odnosi na subvencije za elektrane za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, gdje će se prag pomoći smanjiti s 1 MW na 500 kW, objavio je Balkan Green Energy News.