Elektrogospodarstvo Slovenije, kao pravni nasljednik Elektroprivrede Slovenije, pokrenula je arbitražni postupak protiv BiH u Međunarodnom centru za rješavanje sporova (ICSID) u Washingtonu nakon što su njezine tužbe pred sudovima u BiH odbijene. Slovenci traže odštetu od BiH u ukupnom iznosu od 750 milijuna eura, a u njega su uračunate i kamate od 35 milijuna eura, zbog TE Ugljevik koja posluje u sastavu Elektroprivrede RS, piše Poslovni dnevnik.  Kako piše list, Slovenija je prije rata investirala u jednu, a BiH dvije trećine novca u izgradnju TE Ugljevik koja je počela s radom 1985. godine. Termoelektrana je bila dužna Sloveniji redovito isporučivati proizvedenu električnu energiju u skladu s visinom uloženih sredstava u njezinu izgradnju. Tako je bilo sve do 1992. godine kada je isporuka prekinuta zbog rata u BiH. Kako nadalje navodi list, prije 13 godina BiH i Slovenija potpisale su sporazum o zaštiti investicija, a 2007. Slovenci su se službeno obratili Vladi RS i ponudili dogovor o rješavanju međusobnih odnosa, ali nije bilo odgovora. Tužbu Elektrogospodarstva Slovenije odbacili su gospodarski sudovi u Bijeljinji i u Banja Luci.