Slovenija je usvojila Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za određivanje visine naknade za ograničeno korištenje prostora i za planiranje intervencijskih mjera na području nuklearnog postrojenja. Nuklearna elektrana Krško (NEK) se trenutno priprema za sljedeći redovni remont, a program nadogradnje sigurnosti elektrana napreduje bez većih odgađanja. 

Agencija za okoliš Republike Slovenije odlučila je da je potrebna procjena utjecaja na okoliš kako bi se produžio životni vijek NEK-a do 2043. godine, a NEK je već započela odgovarajuće aktivnosti. U tijeku je i postupak dobivanja dozvola za odlaganje radioaktivnog otpada niske i srednje razine. U listopadu je putem videokonferencije održan sastanak s austrijskim vlastima za zaštitu od zračenja radi razgovora o sadržaju bilateralnog sporazuma. 

Pandemija koronavirusa imala je značajan utjecaj na planiranje i provedbu treninga i vježbi za pripravnost u nuždi. U veljači 2020. godine Vlada Republike Slovenije donijela je Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o kriterijima za određivanje visine naknade za ograničeno korištenje prostora i za planiranje intervencijskih mjera na području nuklearnog postrojenja. Ova je Uredba izravno povezana s Uredbom o područjima ograničene upotrebe prostora zbog nuklearnog objekta i o uvjetima za izgradnju objekata na tim područjima, jer utvrđuje uvjete za utvrđivanje mjere intervencije, objavio je Naš stik.