Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u veljači iznosila je 797 GWh i bila je za 10,1 posto manja u odnosu na isti mjesec 2018. godine kada je iznosila 887 GWh. 
Također, podaci Federalnog zavoda za statistiku BiH (prvi rezultati) pokazuju kako je proizvodnja mrkog ugljena u FBiH u veljači iznosila 359.050 t i bila je manja za 6,6 posto u odnosu na isti mjesec lani kada je iznosila 384.320 t. 
Istovremeno, proizvodnja lignita bila je manja za 6,7 posto (169.749 t u veljači ove u odnosu na 181.865 t lani), kao i proizvodnja koksa za 2,4 posto (75.091 t u veljači ove, a 76.940 t u istome mjesecu 2018. godine).