Finance neslužbeno doznaju da je slovenska Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dala zeleno svjetlo za spajanje Gen-I-a i njegove podružnice Elektre Ljubljana, na način da će Gen-I dokapitalizacijom postao 50-postotni vlasnik Elektro Energije, podružnice Elektro Ljubljane. Još nije poznata cijena preuzimanja, a dogovor bi se trebao zaključiti u roku od jedne godine. Gen-I i Elektro Energija dva su najveća trgovca električnom energijom u Sloveniji, promatrajući tržišni udjel. Gen-I je krajem 2014. zauzimao 23% tržišta, a Elektro Energija 18,2%. Kada se tome pribroji i Petrol, vlasnik udjela u Gen-I-u vladaju s više od 50% tržišta.