Memorandum o razumijevanju o dan-unaprijed tržištu električne energije, koji predviđa spajanje tržišta Bugarske i Makedonije do drugog kvartala 2019. godine, potpisali su Bugarska energetska burza (IBEX), Makedonski operator prijenosnog sustava (MEPSO), Energetska regulatorna komisija Makedonije i Operator prijenosnog sustava Bugarske (ESO). Također, očekuje se da Memorandum potpiše i bugarska Regulatorna komisija za energetiku i vodu (EWRC). Projekt podupire Tajništvo Europske energetske zajednice, a financira Europska komisija kao dio 'Western Balkan 6' (WB6) inicijative. Cilj inicijative je povezivanje nacionalnih organiziranih dan-unaprijed tržišta električne energije s dan-unaprijed tržištem najmanje jedne susjedne 'WB6' ili EU zemlje do srpnja 2018. godine, objavio je Balkan Energy News.