Umjesto da tisuće radnika ostane bez posla, Vlada Španjolske je u suradnji sa sindikatima postigla sporazum kojim će se pobrinuti za rudare u tranziciji prema 'čistoj' energiji. Budući da će Španjolska do kraja ove godine zatvarati većinu svojih rudnika ugljena, Vlada će uložiti 285 milijuna USD za prijevremenu mirovinu rudara starijih od 48 godina, a pomoći će i u provedbi mjera zaštite okoliša u njihovim zajednicama i educirati rudare da počnu raditi sa sigurnijim, suvremenijim i 'zelenim' tehnikama. Sporazum će osigurati da više od 600 rudara ima koristi od socijalne pomoći, a 60% rudara moći će se odlučiti za prijevremenu mirovinu. Ovo je primjer da zemlje mogu postizati ciljeve Pariškog sporazuma bez ugrožavanja ljudskih života, odnosno da se ne treba birati između posla i zaštite okoliša, nego je moguće imati oboje, objavio je Good News Network.