Skupština Splitsko-dalmatinske županije na tematskoj je sjednici u ponedjeljak navečer odlučila da trenutno ne prihvaća izgradnja termoelektrane Peruća, koja je dio višenamjenskog projekta Vis viva, a odbijen je prijedlog Mostove deklaracije kojom se traži "oštro protivljenje" tom projektu i njegovo brisanje iz županijskih prostornih planova. Zaključke koje je predložio župan Boban, od 44 nazočna vijećnika 35 ih podržalo a devet je bilo suzdržano, dok je prijedlog Mostove deklaracije podržalo 14, a protiv je bilo 30 vijećnika. "Ne prihvaćamo trenutno izgradnju termoelektrane Peruća dok se ne realiziraju svi ostali parametri koji su navedeni u zaključcima," rekao je župan Marinko Boban te dodao da županija nije relevantna već je ključna Studija utjecaj na okoliš na koju ima puno primjedaba koje će resorno ministarstvo uzeti u obzir. Na upit znače li zaključci brisanje projekta termoelektrane iz prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, Boban je kazao kako se brisanje ne može obaviti jednim aktom, nego je to višegodišnja procedura. U usvojenim zaključcima kaže se da Hrvatska uvozi energiju i da mora koristiti svoje potencijale obnovljivih izvora. Ako bi država i nakon realizacije projekata iz OIE morala uvoziti dodatnu energiju, otvara se mogućnost izgradnje i drugih, sličnih izvora električne energije, a oni moraju biti planirani s najsuvremenijim tehnologijama za zaštitu ljudi, zraka i okoliša, vodeći računa o lokaciji zbog iskoristivosti toplotne energije. Projekt reverzibilne elektrane Vrdovo košta između 600 i 700 milijuna eura dok termoelektrana Peruća staje oko 400 milijuna eura. "Taj novac ne postoji u Hrvatskoj i trenutno se traže investitori," kazao je suradnik na projektu Tarzan Legović. Investitor ne smatra da je išta ekološki sporno u projektu, niti u upotrebi plina kao energenta.