Hrvatski članovi Uprave Ine blokirali su pokušaj MOL-a za zatvaranjem sisačke rafinerije, odnosno njezinim pretvaranjem u distributivno-logistički centar. Na jučerašnjoj sjednici Uprave našla se točka dnevnog reda o koncentraciji prerade u riječkoj rafineriji i prenamjeni sisačke rafinerije, ali trojica hrvatskih članova odbila su glasati o tome, čime je srušen kvorum. Mađarski članovi Uprave tražili su da Uprava odobri sredstva za modernizaciju riječke rafinerije u ovoj i idućoj godini, ali uz uvjet zaustavljanja prerade u Sisku, smatrajući da te dvije odluke treba donijeti istodobno jer se u Sisku navodno gomilaju gubici od 200 mil. kn godišnje. To je u suprotnosti s nekim procjenama hrvatske strane koja je izračunala da je prerada domaće nafte u Sisku isplativa, a hrvatski članovi Uprave smatraju da se ne zapravo zatvaranjem Siska ne garantira dovršetak modernizacije rafinerije u Rijeci. Jutarnji list piše da je zahtjev MOL-a u suprotnosti s odlukama Arbitražnog suda u Parizu koji je prije dvije godine naložio MOL-u da donosi odluke u najboljem poslovnom interesu društva.