Novim podzakonskim aktom spuštena je granica ulaska u tzv. crveni tarifni model, s priključnom snagom od 30 na 20 kW, u kojem se, za razliku od plavog i bijelog tarifnog modela, naplaćuje i trošak obračunske vršne radne snage. Za sve potrošače koji već imaju ugovorenu priključnu snagu iznad 20 kW, i za sve one za koje se ustanovi da koriste priključnu snagu veću od 20 kilovata, rast će računi za električnu energiju, ako je neće koristiti racionalno. HERA to pojašnjava potrebom za pravednijom raspodjelom troškova, jer modeli s obračunskim troškom vršne snage potiču na ravnomjerniju potrošnju energije, a u protivnom tarifni kupci s neravnomjernom a velikom potrošnjom i velikom priključnom snagom bivaju subvencionirani od strane onih koji troše manje i ravnomjernije, što nije u redu. U HEP-u kažu da je u državi samo 3.782 kućanstva sa snagom između 20 i 30 kW, što je 0,17% svih obračunskih mjernih mjesta te više od 17.000 OMM u kategoriji poduzetništva, piše Večernji. HEP ODS do sada je realizirao ukupno 646 promjena na Crveni tarifni model u kategoriji kućanstvo i 7.018 promjena u kategoriji poduzetništvo.