Trošarine na benzin neće u Srbiji, i pored ranijih najava, biti povećane – saznaju „Novosti“. Za dizelska goriva bi trebalo doći do blagog povećanja iznosa koji od svake prodane litre uzima država. Međutim, u toku su pregovori s Naftnom industrijom Srbije da ona preuzme taj teret dodatnog plaćanja državi, odnosno da povećanje trošarina ne osjete krajnji kupci. Međutim, vozači koji koriste UNP suočit će se sa višim cijenama koje će, između ostalog, biti posljedica i većeg poreza, a slično je i sa lož-uljem. - Izmjene Zakona o trošarinama javnosti će biti predstavljene tokom rujna, a trebale bi stupiti na snagu prvog dana listopada. Još se radi na preciziranju popisa onih koji će imati pravo na povrat trošarina. Zasada se zna da će u toj grupi biti svi oni koji žive od transporta, kao što su prijeevoznici ili taksisti. Konačni popis bit će poznat uskoro.