Srbija će u naredne tri do četiri godine u naftnom sektoru investirati oko 1,5 milijardi eura, izjavio je danas savjetnik srpskog premijera za energetiku Petar Škundrić. Najveća investicija u naftnom sektoru u Srbiji je modernizacija rafinerije u Pančevu u koju Naftna industrija Srbije ulaže oko 475 miliona eura i ta investicija treba biti završena do kraja 2012. godine, rekao je Škundrić na konferenciji o nafti i plinu koja se održava u Beogradu. NIS će, kao je istakao Škundrić, investirati i u širenje poslovanja u susjednim zemljama - u Rumunjskoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Republici Srpskoj i to u širenje maloprodajne mreže i istraživanja nafte. Najvažnija investicija u plinskom sektoru u Srbiji je izgradnja magistralnog plinovoda Južni tok, rekao je Škundrić i dodao da je za dionicu tog plinovoda kroz Srbiju već završena studija izvodljivosti. Škundirć je ukazao da je završena prva faza modernizacije podzemnog skladišta plina Banatski dvor i najavio da će Srbija raditi na izgradnji plinskog prstena i interkonekcijama sa Rumunjskom, Bugarskom, Hrvatskom, i drugim susjednim zemljama, kako bi se osigurala diversifikacija u snabdjevanju plinom. Srbija planira izgradnju još jednog plinskog skladišta i nastavak plinofikacije zemlje, rekao je Škundrić i ukazao na velike mogućnosti za eksploataciju škriljaca na deset lokacija u zemlji, među kojima je najveći aleksinački bazen. Eksploatacijom škriljca u tom bazen, moguće je dobiti oko 200 do 210 milijuna tona nafte, rekao je Škundrić. On je ukazao da Srbija može ostvariti i veliku proizvodnju bioetanola i biodizela na bazi poljoprivrednih kultura, kao i proizvodnju metanola koji je moguće koristiti u energetske svrhe. Srbija raspolaže sa dokazanim rezervama od oko 10 miliona tona nafte, a procjena je ukupnog potencijala oko 40 milijuna tona, rekao je Škundrić i dodao da postoje dokazane rezerve od oko 35 milijardi kubnih metara plina, prenosi Tanjug.