Vlada Srbije je usvojila Uredbu o energetski zaštićenom kupcu, što znači da će socijalno ugroženi građani dobijati besplatno određenu količinu električne energije i plina. Prema novoj uredbi, socijalno ugroženi će besplatno dobijati najmanje 120 kWh struje mjesečno i 90 m3 plina tokom ogrijevne sezone, objavile su Novosti.