Konačno su stvorene pretpostavke da Agencija za opremu pod tlakom počne djelovati u punom opsegu u kojem je to predviđeno i zamišljeno. Naime, na sjednici koja je održana 12.12.2012. godine Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Statut Agencije za opremu pod tlakom (NN 140/2012). Taj je Statut novo Upravno vijeće OPT-Agencije (imenovano u rujnu 2012) donijelo na sjednici koja je održana 4.12.2012, a spomenuta Uredba kojom Vlada na njega daje suglasnost stupa na snagu osmoga dana nakon njezine objave u 'Narodnim novinama', tj. 25.12.2012. godine.
Očekuje se da će time OPT-Agencija konačno moći sistematizirati radna mjesta i povećati broj djelatnika jer današnjih 14 jednostavno ne može ne samo kvalitetno, već nikako obavljati predviđene poslove, a to je pregled čak 100 000 raznih elemenata opreme pod tlakom širom Hrvatske. U skladu s time, navodno su u proračunu za 2013. godinu već odobrena sredstva za povećani broj djelatnika Agencije. Isto tako, očekuje se i da će konačno biti imenovan ravnatelj Agencije s 'punim ovlastima'. Naime, njome već nekoliko godina rukovodi privremeni ravnatelj, a tu dužnost unatoč svim problemima, uspješno obnaša Ante DIZDAR, dipl. ing. 
U svakom slučaju, uskoro bi trebao biti dovršen cijeli posao oko usklađivanja cjelokupnog područja opreme pod tlakom u Hvatskoj s onim u zemljama Europske unije, što je započelo prije nekoliko godina izdvajanjem OPT-Agencije iz Državnog inspektorata i donošenjem potrebnih podzakonskih propisa. Time će odahnuti i brojne tvrtke koje u svojim pogonima i postrojenjima koriste i/ili proizvode opremu pod tlakom, a koje su u svojem poslovanju nailazile na brojne probleme s jedne strane zbog ranije nedostatnih podzakonskih propisa, a s druge strane zbog toga što tu opremu nitko nije mogao pregledavati, što je upravo bila posljedica dosadašnje nepotpune ustrojenosti OPT-Agencije.
Uz to, vezano uz opremu pod tlakom, valja reći da su donesene i izmjene i dopune tri važna podzakonska propisa koji se odnose na to područje, a to su:
Sva tri pravilnika donijelo je Ministarstvo gospodarstva na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/2010), a na snagu će stupiti 25.12.2012 godine, odnosno osam dana nakon što su objavljeni u 'Narodnim novinama'.