Elektroprivreda Srbije, vjerojatno najznačajnija kompanija u srpskom gospodarstvu, prošle godine je na nivou grupe zabilježila gubitak od 3,9 milijardi dinara ili oko 33 milijuna eura. Godinu prije ostvarena je dobit, ali jako skromna - oko 4,6 milijuna eura. Ako se uzme u obzir da kompanija angažira imovinu u vrijednosti od skoro 10 milijardi eura, ovaj je rezultat u najmanju ruku razočaravajući. 

Gledajući bilance na nivou grupacije, kompanija je ostvarila dobit od poslovanja od 12 milijardi dinara, što je za skoro 50% više nego 2018. godine. I u financijskom dijelu vidljiv je višak od 4,9 milijardi (za dve milijarde manje nego 2018. godine) da bi u tzv. ostatak rezultata poslovanja zabilježio gubitak od čak 19,8 milijardi dinara, što je uzrokovalo da u konačnom ishodu EPS-a izgubi 2,8 milijardi prije poreza, a nakon poreznih rashoda skoro 3,9 milijardi dinara ili oko 33 milijuna eura. 

Manja proizvodnja

Grupaciju čine JP EPS i EPS Distribucija. JP EPS je prošle godine završio u plusu od oko 30 milijuna eura, ali je EPS Distribucija zabilježila gubitak do čak 5,75 milijardi dinara. U 2018. godini je u distribuciji napravljen gubitak, ali daleko manji, oko 20 milijuna eura. 

Lošiji rezultat u 2019. godini u odnosu na planirani u istom periodu posljedica je, prije svega, manje proizvodnje električne energije sa jedne strane (proizvodnja termoelektrana u 2019. godini bila je manja u odnosu na plan za 5%) i veće nabavke električne energije usljed manje proizvodnje električne energije u elektranama EPS-a (troškovi nabave električne energije su u odnosu na plan veći za 3%). 

Prošlu godinu EPS je završio s čak 28.083 zaposlena, što je 10% manje od ČEZ-a koji ima prihode četiri puta veće od EPS-a. Cijena kWh za stanovništvo je 7,3 eurocenta dok je EU prosjek 16,4 ect, a komercijalni kupci plaćaju 6,8 ect. 

Za usporedbu, u 2019. Hrvatska elektroprivreda (HEP) ostvarila je neto dobit od 186 miliona eura, rumunjska Elektrika 42,7 miliona eura, a češki ČEZ koji mnogi uspoređuju s EPS-om, 550 miliona eura, objavila je Nova ekonomija.