Europsko udruženje elektrodistribucija ENTSO-E zaprijetio je Srbiji sankcijama ako ne riješi spor s Kosovom zbog koga digitalni satovi koji se sinhroniziraju preko frekvencije mreže širom Europe ponovo kasne, piše danas Deutsche Welle (DW). Na portalu DW navodi se da uzroci poremećaja frekvencija u europskoj strujnoj mreži još nisu otklonjeni i da su početkom srpnja ponovo uočene poteškoće. Problema je već bilo početkom ožujka, kada se ispostavilo da je to tako zbog spora Srbije i Kosova. Za razliku od koncerna drugih balkanskih zemalja, kosovska elektrodistribucija KOSTT nije član u europskom udruženju elektrodistribucija ENTSO-E. DW navodi da je to posljedica činjenice da Kosovo nisu priznale Srbija i neke zemlje EU poput Španjolske ili Rumunjske. Kosovo nema vlastitu regulatornu zonu, to jest, mrežu u kojoj distributeri moraju minimizirati oscilacije. Kosovo je član regulatorne zone SMM koju čine članovi Entso-E Srbija, Makedonija i Crna Gora. Srbija je kao najvažnija zemlja dosad odbijala korigirati oscilacije s Kosova, zbog čega su one osjetne u Europi. Europski operateri su aktivirali specijalni kompenzacijski program koji se automatski aktivira kada odstupanja pređu 60 sekundi. Ali to nije trajno rješenje i sada je ENTSO-E zaprijetio sankcijama Srbiji ako ne riješi problem s Kosovom. Nigdje nije rečeno kakve bi te sankcije mogle biti ali ENTSO-E na svom internet-portalu piše da bi do njihove primjene moglo doći ako se pokaže da postoji "jasno odsustvo volje da se problem riješi".