Agencija Standard & Poor's je u izvješću iz studenoga 2012. potvrdio BB- ocjenu dugoročnog korporativnog rejtinga HEP-a, te je povukao ocjenu rejtinga od 3. listopada s CreditWatch liste (ocjena s negativnim očekivanjima). Prognoza je također poboljšana s negativne na stabilnu. Analitičari Standard&Poor'sa naglašavaju da je uspješnim izdanjem petogodišnje obveznice u iznosu od 500 milijuna dolara, 9. studenog., HEP ojačao financijsku položaj i stabilizirao likvidnost. Na izvješće je pozitivno utjecala i namjena sredstava prikupljenih izdavanjem obveznice. Naime, dio sredstava će se koristiti za otplate postojećih kratkoročnih i dugoročnih zaduženja, čime HEP smanjuje izloženost prema kratkoročnim izvorima financiranja, produžuje ukupnu ročnost kreditnog portfelja, te nastavlja proaktivno upravljati likvidnošću Grupe. Preostali dio sredstava iz obveznica koristit će se za financiranje pokrenutih investicija u 2012. i djelomično u 2013. godini. Prema mišljenju analitičara, to će također utjecati na stabiliziranje profila financijskog rizika HEP-a.