Davor Štern, novoizabrani predsjednik Nadzornog odbora INA-e, u intervjuu Novom listu listu komentirao je zatečeno stanje u kompaniji. "Ono što se o INA-i vidi vani, čini mi se, gore je od pravog stanja stvari", pojašnjava Štern dodajući kako se stvari mogu u relativno kratkom vremenu popraviti, a MOL kao strateškog partnera smatra velikom prednošću jer je on kompanija koja "zna naftu". "Osnovna vrijednost INA-e je u Naftaplinu i Crosco-u , općenito granama sličnim petrokemiji - nečem što mnoge zemlje nemaju, i što moramo sačuvati pod svaku cijenu. Jedna od osnovnih zadaća INA-e jest i povećanje rezervi. Najveći uspjeh INA-e je Sirija, ugovor kojeg sam još ja potpisao 1999. godine, no otad ništa konkretno nije napravljeno", kaže Štern. Na pitanje dolazi li u obzir prodaja INA-inih koncesija na inozemnim poljima, odgovorio je kako to apsolutno nije opcija. "Prodaja Bijelih noći bila je zadnja nepromišljena prodaja rezervi. Interes svake kompanije je povećanje rezervi, a ne njihovo smanjivanje, zato je prodaja neobjašnjiva. Imam neke spoznaje o tome, no ne bih ih otkrivao, prvenstveno zato što sam obećao sebi da se neću baviti prošlošću, već se koncentrirati na budućnost." "Svuda vani su cijene derivata, i trošarine, visoki, dapače, još i više negoli kod nas. Sve zemlje ubiru trošarine, puneći tako velik dio proračuna. Vjerujem da puno prostora za snižavanje trošarina nema, i država ne bi u to trebala intervenirati, jer su državne financije osnova za funkcioniranje svake zemlje", odgovorio je Štern na pitanje ima li Vlada namjeru mijenjati formulu za izračun cijene goriva ili smanjivati trošarine. Dodao je također kako će se najvjerojatnije na proljeće ili ljeto morati mijenjati cijene plina za kućanstva. Ona, prema Šternovom uvjerenju, neće biti drastična. "MOL bi trebao imati razumijevanja za trenutačnu gospodarsku situaciju, i dozvoliti da se pričeka bolje vrijeme za pregovore."