Danas je na Vladi usvojen Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018., s projekcijama za 2019. i 2020. Ove godine Fond će s prihodima od 1,94 milijarde kuna biti u manjku od 2,3 milijuna kuna. Prema financijskom planu za iduću godinu Fond će biti u deficitu od 14,3 milijuna kuna, s prihodima od 1,15 milijardu kuna i rashodima od 1,17 milijardu kuna. Prema projekcijama Fond bi u 2019. i 2020. trebao biti u plusu za 3,9 milijuna kuna, odnosno 81,9 milijun kuna. Izvršenja plana za ovu godinu u odnosu na 2016. iznosit će 91%, s tim da je Fond 2016. bio u minusu 613 milijuna kn, dok bi ove godine mogao biti u minusu 53,6 milijuna kuna. Između ostalog ove godine treba otplatiti 450 milijuna kn za kredite i zajmove. Za provedbu programa energetske učinkovitosti u javnom sektoru i industriji Fond je lani dao 36 milijun kuna, dok je ove godine to palo na tek 9,8 milijuna, a iduće godine bit će to tek 2,3 milijuna kuna. Za tu svrhu sredstava gotovo neće biti u prijedlogu plana za 2019. i 2020. Za energetske preglede i sustavno gospodarenje energijom izdvojiti  će se u 2018. 5,2 milijuna, što je znatno više nego prijašnjih godina. Na poticanje korištenja OIE 2016. dano je 45 milijuna, ove godine bit će to 32 milijuna, a 2018. manje - 29 milijuna kuna. Za energetsku učinkovitost u prometu FZOEU je prema planu ove godine izdvojio 16,2 milijuna, a to je jedno od rijetkih područja u kojem financiranje 2018. raste na 43 milijuna kuna, no 2019. pada ispod 20 milijuna kuna. Za obrazovne, istraživačke i razvojne aktivnosti u energetskoj učinkovitosti financiranje se znatno smanjuje. Za program obnove javnih i višestambenih zgrada, na što je u prethodnim godinama utrošen velik novac, izdvojit će se simboličan novac, manje od pola milijuna kuna, a obnova obiteljskih kuća neće se financirati iz Fonda.  Za Centre za gospodarenje otpadom iduće godine u planu je izdvajanje 18,8 milijuna, nešto manje nego ove godine. Fond će nastaviti financirati CGO Kaštijun i CGO Marišćinu, dok je za izgradnju pretovarnih stanica predviđeno 15,2 milijuna kuna, također manje nego ove godine.