- postupci i kriteriji za utvrđivanje izvanrednog poremećaja opskrbe hrvatskog tržišta nafte i derivata
- nadležnosti i odgovornosti u slučaju poremećaja opskrbe
- postupci za normalizaciju opskrbe tržišta
- postupci u slučaju međunarodne odluke o puštanju obveznih zaliha nafte i derivata na tržište.
On se primjenjuje u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i derivata koji može biti izazvan poremećajem opskrbe regionalnog tržišta i/ili uvjetima na čiji se nastanak nije moglo utjecati, a dogodili su se na teritoriju Hrvatske i/ili zemalja preko kojih se doprema nafta i naftni derivati za potrebe hrvatskog tržišta. No, on se ne primjenjuje u slučajevima neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Hrvatske te velikih prirodnih nepogoda na teritoriju Hrvatske koji su regulirani Zakonom o strateškim robnim zalihama (NN 87/2002). Za njegovo provođenje je odgovorno Stručno povjerenstvo za praćenje redovite opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata. 
Plan je na temelju članka 8, stavka 4. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 57/2006 i 18/2011) donijela Vlada, a objavljen je u 'Narodnim novinama' od 10.10.2012. godine, od kada se prestaje primjenjivati Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata (NN 68/2008).