Najnovije Eurostatovo izvješće o kretanju cijena energije u drugoj polovini 2014. pokazuje da su cijene struje za kućanstva u Hrvatskoj blago pale u odnosu na isto razdoblje godine prije, suprotno trendu na razini EU, dok je plin malo poskupio. U drugoj polovini 2014. cijene električne energije za kućanstva u Hrvatskoj pale su 1,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su u zemljama EU porasle za 2,9%. U Hrvatskoj je prosječna cijena struje za kućanstva u promatranom periodu iznosila 13,2 eura za 100 kWh, a u EU je prosječna razina iznosila 20,8 eura za 100 kWh, jer bogate zemlje vuku prosjek prema gore. Udio poreza i naknada u cijeni struje za kućanstva u Hrvatskoj je iznosio 23%, a EU prosjek je 32%. Plin za kućanstva u EU poskupio je promatranom razdoblju dva posto, a gotovo isti rast cijene plina, od 2,3%, zabilježen je i u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je udio poreza i nameta u cijeni plina za kućanstva u drugoj polovini prošle godine iznosio 20%, dok je EU prosjek 23%.