Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu je, koristeći servis OTS HINA-e, izvijestio da je prijedlog njegovog projekta 'Opremanje Regionalnog centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici - ORCHID' iz 2015. godine uspješno dospio na indikativnu listu zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) u okviru operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020' Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta iz područja znanstvene infrastrukture. Pri tome je 2016. godine potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007. - 2013. započela prva faza projekta, odnosno izrada projektne dokumentacije. Inače, opći cilj projekta ORCHID je uspostavljanje Regionalnog centra za laboratorijska istraživanja u  hidromehanici, za što je preduvjet ostvarenje sljedećih ciljeva: 
• opremanje postojećeg bazena za modelska ispitivanja na FSB-u
• adaptacija i opremanje ostalog prostora na kojem se provode ostale aktivnosti Centra.
Projekt je započeo u veljači 2016. godine, a traje osam mjeseci.