Obustava prometa Sueskim kanalom tek je najnovija u nizu nevolja koje su u posljednje vrijeme zadesile brodare, uzrokujući kašnjenja u isporuci robe potrošačima - pandemija je logistički sektor izbacila iz ravnoteže. Oko 20% prometa naftom i energentima prolazi kroz tjesnac Suezmax tankerima, te čini čak 60% opskrbe Europe. 

Logističke tvrtke već mjesecima balansiraju između ogromnih teškoća u prometu zbog pandemije koronavirusa i snažnog skoka potražnje za potrošačkom robom, koji stvaraju logistička uska grla širom svijeta. Najnoviji izazov je nasukani 400-metarski brod Ever Given u Sueskom kanalu, koji je blokirao tranzit više od 30 brodova za kontejnerski prijevoz tereta. Tegljači ga pokušavaju odsukati, a u jednoj od kompanija za Reuters kažu da bi se manevri mogli otegnuti na nekoliko tjedana. 

Naftni tankeri preusmjereni su sada s tog plovnog puta, no rezultat su gotovo udvostručene transportne tarife, jer je najveći trošak broda, oko 60%, gorivo. Analitičari očekuju veći ututjecaj na manje tankere i naftne derivate, poput izvoza nafte i mazuta iz Europe u Aziju, ako kanal ostane zatvoren tjednima. Više od 30 naftnih tankera čeka od utorka na prolaz. LNG tankeri koriste jeftiniju trasu preko Rta Dobre nade a glavninu tereta ionako prodaju u Aziji, a mnogi kupci koji očekuju isporuke sada se suočavaju s kašnjenjem, koje bi moglo zahvatiti dva milijuna tona tereta, od čega milijun tona LNG-a.  Informacije govore o 10 LNG carriera koji su blokirani u sueskom tjesnacu, koji će kasniti barem dva tjedna. Tijekom 2020. Katar je poslao 260 LNG terata kroz Suez, objavio je Reuters.