Zbog dugotrajne suše, odnosno perioda loših hidroloških prilika koji traje već tri mjeseca, već se sada sa izvjesnom sigurnošću može procijeniti da će ukupna proizvodnja hidroelektrana JP Elektroprivreda BiH u 2012. godini biti manja od planirane za oko 25%, a da će ukupna proizvodnja termoelektrana biti veća od planirane za oko 5%, rečeno je u JP Elektroprivreda BiH. Što se tiče trenutnog stanja akumulacija hidroelektrana JP Elektroprivreda BiH, u ponedjeljak je kota HE Jablanica bila niža od planirane za oko jedan metar, dok su akumulacije HE Grabovica i HE Salakovac (kao dnevne akumulacije) na planskim nivoima. - Obaveze prema zaključenim ugovornim aranžmanima neće biti dovedene u pitanje i JP Elektroprivreda BiH će izvršiti isporuku ugovorenih količina električne energije, ističu u Službi za komunikacije JP EPBiH, prenosi SEEbiz.