Vlada će u četvrtak na dnevnom redu imati nekoliko uredbi iz sektora energetike. To su Prijedlozi uredbi o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije, izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije (EU), dopuni Zakona o energiji (EU) i Uredbu o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (EU). Kad je riječ o ugroženim kupcima Vlada će odrediti da se njihovi troškovi pokrivaju iz naknade koju će plaćati svi kupci električne energije u kategoriji kućanstava, a ona će iznositi 0,03 kn/kWh, bez PDV-a. Za kućanstva koja godišnje troše 3.000 kWh, bit će to davanja od 90 kn koje treba uvećati za PDV. Prvobitna ideja bila je da se opskrbljivači strujom odreknu dijela svoje dobiti, no od toga se pod pritiskom očito odustalo. 
Status ugroženog kupca bit će moguće ostvariti ako je kupac korisnik zajamčene minimalne naknade, član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade, korisnik je osobne invalidnine ili živi u kućanstvu s korisnikom osobne invalidnine. Prema uredbi opskrbljivač solidarnu naknadu naplaćuje svojim kupcima sukladno ugovoru o opskrbi krajnjega kupca, a jednom mjesečno uplaćivat će se na račun državnog proračuna i evidentirati se kao namjenska sredstva ministarstva nadležnog za pitanja socijalne skrbi. Također, operator sustava prije isključenja s distributivne mreže krajnjeg kupca energije iz kategorije kućanstva mora biti upoznat o eventualnom statusu njegove ugroženosti od strane opskrbljivača koji traži isključenje kupca zbog neplaćenih računa za isporučenu energiju. Uredba na snagu stupa osam dana nakon objave u Narodnim novinama.