Švedska vlada je donijela odluku kojom se rok uporabe nuklearnih elektrana u zemlji produžuje za deset godina te će, umjesto dosadašnjih 40, nuklearke u Švedskoj moći biti u uporabi 50 godina. Švedska je posljednjih godina zatvorila devet takvih elektrana, a njih devet moći će raditi duže. Trenutačne nuklearne centrale proizvode blizu 34% električne energije potrebne Švedskoj. U priopćenju je istaknuto da je u idućim godinama u Švedskoj planirana izgradnja novih nuklearnih centrala.