U termoelektrani Plomin 2, do 2017. godine bit će ugrađeno postrojenje za smanjenje udjela dušikovih oksida u dimnim plinovima kotla (DENOX postrojenje), koje će omogućiti rad TE Plomin 2 i nakon 1. siječnja 2018. kad počinju vrijediti nove granične vrijednosti emisija, objavio je danas HEP u Plominu na predstavljanju projekta. Na temelju Zakona o zaštiti zraka i Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, gornja vrijednost emisija dušikovih oksida za tip postrojenja u koje spada i TE Plomin 2, ograničena je na 200 mg/Nm3, s obvezom primjene od 1. siječnja 2018. DENOX postrojenje koje se ugrađuje u TE Plomin 2, temelji se na selektivnoj katalitičkoj reakciji, a u skladu s najboljom europskom praksom i europskim smjernicama za najbolje raspoložive tehnike te će ograničiti emisije dušikovih oksida ispod 80 mg/Nm3. Postrojenje vrijedno 17,3 milijuna eura isporučit će i ugraditi konzorcij koji čine Alstom Power Italia i Alstom Hrvatska, prema ugovoru potpisanom 14. studenog 2014. Vrijednost domaće komponente poslova iznosi 34%, a preostali udio odnosi se na najsuvremeniju uvoznu tehnologiju, koja se prvi put primjenjuje u Hrvatskoj.
„Hrvatska do 1. siječnja 2018. mora uskladiti industrijska postrojenja s graničnim vrijednostima emisija prema Direktivi EU. DENOX postrojenje u TE Plomin 2 jedna je od takvih mjera, ali u većini termoelektrana ugradnja nove skupe opreme nije isplativa zbog starosti postrojenja i zato HEP razvija projekte novih, zamjenskih proizvodnih jedinica na postojećim lokacijama, pa tako i na lokaciji TE Plomin. Zamjenski će blok u Plominu, kao i na drugim lokacijama primijeniti suvremena tehnološka rješenja, s visokim stupnjem iskoristivosti goriva i efikasnim sustavima i mjerama za ograničenje emisija onečišćujućih tvari, što će omogućiti povećanje snage i proizvodnje uz istovremeno manji utjecaj na okoliš“, kazao je Perica Jukić, predsjednik Uprave HEP-a.
Blok TE Plomin 2 u sadašnjem radu zadovoljava granične vrijednosti emisija postavljene trenutno važećim propisima, zahvaljujući primjeni primarnih mjera sprječavanja nastanka dušikovih oksida koje uključuju odgovarajuću konstrukciju gorionika te optimiranje vođenja tehnološkog procesa. "Uvođenje dodatnih primarnih mjera koje bi osigurale niže emisije tehnički nije moguće te smo stoga odlučili izgraditi postrojenje za smanjenje udjela dušikovih oksida u dimnim plinovima kotla", kazao je član Uprave TE Plomin d.o.o. Mihajlo Mirković. Pritom je naglasio kako TE Plomin 2 još od izgradnje ima sustav za odsumporavanje dimnih plinova te sustav elektrofiltera za odvajanje čestica iz dimnih plinova, što mu omogućava rad i prema budućim normama za emisije SO2 i čestica. No, ekološke se investicije u TE Plomin 2 provode kontinuirano tako da su samo za 2015. godinu planirane investicije u iznosu 18,4 milijuna kuna, i to za poboljšanje stupnja djelovanja turbine, čime će se smanjiti emisija CO2, zatim za projekt zaštite od buke, ugradnju LED rasvjete, rekonstrukciju odsumporavanja i elektrofiltara te zamjenu sustava mjerenja elektromagnetskog zračenja. „Čak 45% svih investicija u TE Plomin 2 u 2015. godini čine ulaganja u zaštitu okoliša“, kazao je Mirković.