Termoelektrana Rijeka u Urinju u roku od četiri godine bi, umjesto mazuta, kao gorivo trebala početi koristiti prirodni plin, potvrđeno je iz HEP-a za Novi list. Jedan od većih zagađivača na Primorju, zastarjela i preskupa termoelektrana izgrađena pred gotovo 40 godina bit će u potpunosti rekonstruirana i modernizirana, navode iz HEP-a, a taj je projekt već uvršten u investicijski program HEP grupe. 
"Pripremne aktivnosti na razvoju ovog projekta su već pokrenute, a mogući ulazak u pogon je, prema procjeni, 2017. godina, stoji u priopćenju. Kako se navodi, ciljevi projekta su potpuna modernizacija postrojenja na lokaciji s primjenom najboljih komercijalno raspoloživih tehnologija uz korištenje prirodnog plina kao energenta. Predviđena snaga elektrane je 500 - 600 MW. Konačni odabir tehničko-tehnološkog rješenja treba rezultirati iz studije izvodljivosti. Razlozi za zahvat rekonstrukcije elektrane su prije svega starost postrojenja te slijedom toga povećana ulaganja u održavanje i rad elektrane, tj. primjena tehnologije s većim stupnjem iskoristivosti te ekološki prihvatljivim energentom, navodi se u priopćenju HEP-a. 
Nakon provedenih zahvata na lokaciji HEP će imati moderno, fleksibilno postrojenje kojim će se omogućiti potpora energetskom sustavu u smislu mogućnosti priključenja novih varijabilnih obnovljivih izvora energije kao što je npr. vjetar te sa svakim proizvedenim kWh smanjenje ovisnosti o uvozu električne energije, ističu u HEP-u.