Operater Nuklearne centrale Fukushima Daiichi kompanija TEPCO priopćila je kako je od svibnja 2011. u Tihi ocean iscurio radioaktivni cezij i stroncij. Kompanija  je konačno priznala i da već mjesec dana radioaktivna voda, akumulirana u zemlji, curi u ocean ritmom od oko 300 tona dnevno. Izračuni su pokazali da količina radioaktivnih elemenata iznosi 10.000 milijardi bekerela za stroncij 90 i 20.000 milijardi bekerela za cezij. Prije nesreće i kada je normalno funkcionirala, nuklearka je maksimalno oslobađala 220 milijardi bekerela godišnje. Tepco upravo radi na uspostavi sustava koj bi dnevno mogao crpkama izbaciti 100 tona podzemne kontaminirane vode, a koja bi se potom filtrirala i reciklirala za hlađenje reaktora, prenosi HRT