Bugarski energetski holding BEH započeo je pregovore o modelu financiranja gradnje 7. reaktora u NE Kozloduj.
Prema dosadašnjim spoznajama, jedna od mogućnosti je da američka Izvozno-uvozna banka (ExIm) osigura 70% sredstava, a da Bugarska pronađe preostalih 30%. Tu je i mogućnost da američko-japanska tvrtka Westinghouse financira tih preostalih 30% s time da u početku dobije vlasništvo nad 7. reaktorom, dok bi vremenom elektrana otkupla taj udio. Isto tako, Japanska banka za međunarodnu suradnju (JBIC) bi mogla osigurati kredit za tih 30%, javlja bugarski portal 'Focus'.