Sukladno Zakonu o tržištu električne energije, Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) objavljuje Popis osoba kvalificiranih za izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (EOTRP) i elaborata mogućnosti priključenja (EMP)

EOTRP je analiza mogućnosti priključenja korisnika na prijenosnu mrežu, u cilju utvrđivanja optimalnog tehničkog rješenja i procjene troškova priključenja na mrežu. 

EMP je pak analiza mogućnosti priključenja te moguće izvedbe priključka na elektroenergetsku prijenosnu mrežu, bez analize stvaranja tehničkih uvjeta u mreži, javlja HOPS

Operator je izvijestio kako će redovito ažurirati ovaj popis.