Ilegalne farme kanabisa u Velikoj Britaniji godišnje ukradu struje u vrijednosti 200 mil. funti, navodi se u izvješću Središta za računalni kriminal i sigurnost Sveučilišta u Newcastleu. Uočeno je da iza neuobičajenog velikog porasta potrošnje struje u mreži mogu stajati ilegalne farme kanabisa, pri čemu se uzgajivači uobočajeno ilegalno priključe na mrežu ili na nekog legalnog potrošača, a 'pametna' brojila bi pomogla u lakšem lociranju takvog trošenja, javlja britanski dnevnik 'Financial Times'.