Savez udruga za zaštitu potrošača zatražio je od Vlade i HERA-e hitno donošenje uredbe kojom se utvrđuju kriteriji za stjecanje statusa zaštićenog kupca energije. Prema Zakono o energiji, koji je na snagu stupio još 2012. još 8. svibnja prošlo je šest mjeseci, što je rok u kojem je trebalo donijeti spomenutu uredbu.
Slijedom toga omogućilo bi se dijelu građana – potrošača koji žive u težim uvjetima, da ostvare povoljnije uvijete opskrbe, bilo električnom energijom, bilo prirodnim plinom ili toplinskom energijom, te ih se na taj način zaštitilo od uskraćivanja usluge ili provedba mjere prisilne naplate.