Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske zatražio je od Vlade, MINGO-a i predsjednika Upravnog vijeća HERA-e da provjeri ispravnost postupka i donesenih odluka o 20% poskupljenju struje, te da ih uskladi s metodologijom, za koju upozoravaju da nije ispoštovana. Predsjednik Saveza Nenad Kurtović detaljno obrazlaže da je temeljem članka 28. Zakona o energiji MINGO dužno na prijedlog za promjenu visine tarifnih stavki pribaviti mišljenje HERA-e. HEP je mogao uputiti prijedlog MINGO-u a MINGO je moralo zatražiti mišljenje Agencije, koje Vlada može a ne maora prihvatiti, ali su se svi navedeni subjekti kod izračuna tarifnih stavki morali pridržavati metodologije iz tarifnih sustava. 
Međutim, uvažavajući dosadašanja obrazloženja MINGO-a, HEP-a i HERA-e Proizlazi da Vlada nije koristila zakonom predviđeni ažurirani posupak, već je HERA odluku donijela na temelju mišljenja iz 2010. "No, što u slučaju da se naknadno utvrdi da je HEP ipak podnio zahtjev Ministarstvu, a Ministarstvo nakon toga Agenciji, znači li to da sama ta radnja poništava Mišljenje Agencije iz 2010. godine? U slučaju kad se Vlada poziva na Mišljenje iz 2010. godine, Agencija je morala izvršiti provjeru ispravnosti izračuna novih tarifnih stavki, i provjeriti, da li je sve u skladu sa tarifnim sustavima po pojedinoj djelatnost. U slučaju da Agencija to ne napravi, onda smo se zatekli u „nemogućoj“ situaciji, da u Republici Hrvatskoj imamo regulatornu Agenciju koja ne obavlja što je dužna, jer su je, može biti doveli u tu situaciju, ili se iz nekih nama nepoznatih razloga, sama odrekla svojih ovlasti nezavisnog regulatora. I u jednom i u drugom slučaju, potrošači, koje Agencija mora jednako „štiti“ kao i energetske subjekte, dovedeni su u neravnopravan položaj u odnosu na energetske subjekte, i to sve godinu dana prije ulaska u članstvo Europske unije", stoji u priopćenju. Nadalje, obrazlaže se da 2010. godina ne može biti osnova za izračun tarifnih stavki koje stupaju na snagu u 2012. godini, makar ne po važećim Tarifnim sustavima. 
"Što se pak tiče visine samih tarifnih stavki i uvažavanja metode „opravdanih troškova i razumnog povrata sredstava“, u svim navedenim Tarifnim sustavima stoji kako se radi izračun, i koje se kalkulacije i parametri koriste kod izračuna tarifnih stavki, a u istima se nigdje ne može naći pojam „svjetska“ ili „europska“ cijena, a na što se Vlada najviše i najčešće pozivala. Tarifni sustav za proizvodnju električne energije je onaj tarifni sustav koji uvažava elemente kalkulacija koji se odnosi na proizvodnju i nabavu električne energije za „naš“ elektroenergetski sustav, tako da se kroz njega odražava utjecaj količine energije (i snage) koja se proizvodi u HEP-ovim elektranama, ili se u slučaju nedostatka proizvodnje u našim hidroelektranama, nabavlja (nadomjesna energija)", kažu u Savezu.