Istraga provedena zbog izlijevanja ugljikovodika iz Inine Rafinerije nafte Rijeka od 12. svibnja 2016. pokazala je da se radilo o lož ulju koje je u more isprano iz sustava oborinske kanalizacije, kažu u Ini i dodaju da će sanacija trajati tjednima. Lož ulje je sustav oborinske kanalizacije dospjelo u sklopu priprema za pokretanje rafinerije nakon remonta početkom ožujka 2016. kada je prilikom pokretanja lož uljne stanice došlo do propuštanja lož ulja iz cjevovoda zauljene kanalizacije u sustav oborinske kanalizacije. Uzrok propuštanja je bila probušena drenažna cijev zauljene kanalizacije koja se pri remontu koristi prilikom pokretanja lož uljne stanice. Drenažna cijev je stavljena izvan upotrebe do sanacije. Jake oborine tijekom jutarnjih sati 12. svibnja uzrokovale su pojačani protok oborinske vode koja je zatim isprala zaostalo lož ulje iz sustava oborinske kanalizacije u more. Procjena je da je tom prilikom isteklo između 500 do 700 litara lož ulja u more. Nakon incidenta odmah se pristupilo sanaciju obalnog i morskog pojasa svim raspoloživim sredstvima. Sanacija oštećene cijevi i čišćenje cijelog sustava oborinske kanalizacije je u tijeku, radovi će trajati sljedećih nekoliko tjedana, a područje ostaje pod kontinuiranim nadzorom stručnih službi. Menadžment RNR održao je u četvrtak sastanak s vijećnicima i načelnicom Općinskog vijeća Kostrene. Predstavljeni su nalazi istrage i aktivnosti koje rafinerija poduzima u sklopu potpune sanacije područja kao i dosad provedeni i planirani projekti u području zaštite zraka, voda, mora i podmorja i smanjenja buke.