U 2013. godini Turska je na mrežu priključila 6.986 MW novih elektroenergetskih kapaciteta, pokazuju podaci tamošnjeg ministarstva energetike. Od te brojke 52,2% otpada na elektrane na ugljen i prirodni plin, na hidroelektrane 37,4%, 7,1% odnosi se na nove vjetrofarme, a preostalih 3,2% odnosi se na ostale obnovljive izvore kao što su biomasa, bioplin, geotermalni izvori i proizvodnja energije iz otpada, javlja Energia