Električna energija je početkom travnja poskupjela za 20 do čak 30% manjem broju poslovnih korisnika koji se nalaze u zajamčenoj opskrbi. Riječ je o poduzetnicima koji nisu odabrali opskrbljivača ili su ostali bez opskrbljivača jer su izrazito loši platiše. 

Uplatnice s višim cijenama dobilo je 8% poslovnih korisnika koji daljnja poskupljenja mogu izbjeći izborom opskrbljivača električne energije koji je na tržištu. Ipak, prije toga treba poplatiti dugove, ako postoje, jer ni jedan tržišni opskrbljivač neće primiti lošeg platišu.

Građanima električna energija nije poskupila, iako se nalaze u univerzalnoj usluzi, u kojoj je još uvijek oko 80% kućanstava. HEP Elektra, njihov opskrbljivač, samostalno određuje cijenu električne energije, tako da bi se teoretski cijena mogla mijenjati vrlo često, ali se to zbog politike događa vrlo rijetko jer je cijena struje za građane u Hrvatskoj očigledno socijalna kategorija

U HEP-u kažu da odluka o visini tarifa u univerzalnoj opskrbi od 1. srpnja ove godine nije donesena, a ovisit će o kretanjima na energetskom tržištu.