Od 1. srpnja U Ini na snazi je nekoliko kadrovskih i organizacijskih promjena stupa na snagu, temeljem odluke Uprave. Odbor izvršnih direktora, koji je sporan hrvatskoj strani, preimenovan je u Vijeće korporativnih direktora, te su izmijenjeni sektori i izrotirani raniji članovi Odbora kojim MOL operativno upravlja kompanijom. Tvrtko Perković, trenutni Operativni direktor Korporativnog centra imenovan je na poziciju Operativnog direktora Istraživanja i proizvodnja nafte i plina gdje će zamijeniti Želimira Šikonju, koji je prema pisanju Jutarnjeg dobio otkaz radi razmimoilaženja s MOL-ovom politikom. Na novu funkciju Perković dolazi s mjesta operativnog direktora za Korporativni centar (od rujna 2012. do lipnja 2017.). Karijeru je započeo u INA, d.d. 1986. godine u SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Pogon Remont, kao pripravnik, zatim operativni inženjer, a od 1990. kao šef Sektora specijalnih servisa. Od 1995. do 1997. bio je pomoćnik direktora Sektora tehničkih servisa kad prelazi u CROSCO, d.o.o. na poziciju direktora Sektora za strategiju i razvoj. Tijekom 1999. i 2000. voditelj je projekta implementacije poslovnog informacijskog sustava SAP u INA, d.d. nakon čega je u CROSCO d.o.o. imenovan na poziciju direktora Sektora strategije, ljudskih potencijala i IT. Od srpnja 2009. obnaša funkciju direktora Sektora podrške upravljanju i poslovanju upstreama u INA d.d., a na funkciju predsjednika Uprave STSI .d.o.o. imenovan je u rujnu 2010. na kojoj ostaje do srpnja 2012. Nakon tromjesečnog obnašanja funkcije v.d. direktora Sektora upravljanja ljudskim resursima, 1. rujna 2012. imenovan je izvršnim direktorom Korporativnog centra. Diplomirao je na Rudarsko-geološko naftnom fakultetu, smjer naftno rudarstvo u Zagrebu 1985. godine, 1990 – 1993 pohađao je međunarodni studij poslovnog upravljanja MBA na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Korporativni centar se ukida, pri čemu se njegove organizacijske jedinice preraspodjeljuju u druge funkcije, čime se smanjuje broj Operativnih direktora sa šest na pet. Uspostavljen je novi segment na drugoj organizacijskoj razini, Usluge kupcima i maloprodaja koji će voditi Darko Markotić. Navedeni segment u sebi će uključivati poslove Trgovine na malo kao i novoosnovanu jedinicu Novi biznisi i dio korporativnih aktivnosti.