Europska komisija predstavila je nove propise o sigurnosti nuklearnih elektrana kako bi se u Europi izbjegle nesreće poput one u NE Fukushima 1 u Japanu prije dvije godine. Nova direktiva će tražiti od država da omoguće međunarodni sigurnosni pregled (tzv. stress-test) nuklearnih elektrana svakih šest godina te da osiguraju uklanjanje nedostataka koji se otkriju. EK drži da svaka država treba sama odlučiti želi li proizvoditi energiju iz nuklearnih elektrana ili ne, ali zadatak EK-a je da se pobrine da sigurnost bude prioritet, kazao je europski povjerenik za energetiku Günther OETTINGER. Prema novim propisima, države trebaju osigurati da u slučaju nesreće ne dođe do emisije radioaktivnosti u okoliš, nove elektrane trebaju biti izgrađene tako da u slučaju oštećenja reaktora ne bude posljedica za okoliš, da se pri zahtjevima za produljenje vijeka trajanja mora obaviti izvanredan sigurnosni test te da se moraju osnovati posebni centri za hitne slučajeve koji će biti zaštićeni od radioaktivnosti, potresa, poplava kako bi mogli upravljati mjerama za smanjivanje štete prilikom nesreće, javlja bugarski dnevnik 'Novinite'.
Istodobno, Rusija i Francuska istražuju mogućnosti za daleko intenzivniju suradnju u nuklearnim projektima, a između ostalog, pregovare se o suradnji ruske tvrtke Rosatom i francuske tvrtke EdF vezano za moguću gradnju ili modernizaciju reaktora u Bugarskoj te o suradnji u stvaranju četvrte generacije brzih neutronskih reaktora, javlja ruski portal 'Voice of Russia'.
Vezano uz nuklearne elektrane, studija konzultantske kuće BDO zaključuje da će investicija od 3 mlrd. eura u dovršetak NE Mochovce u Slovačkoj biti isplativa te da će predstavljati dalekosežan poticaj slovačkom gospodarstvu. Slovačka energetska tvrtka Slovenské elektrárne (SE) koristi vlastite resurse kako bi završila gradnju trećeg i četvrtog reaktora, a slovačka vlada i talijanska energetska tvrtka Enel, kao glavni dioničari, odrekli su se dividende kako bi se dobit ulagala u izgradnju novih reaktora. Treći reaktor će biti završen 2014, a završetak četvrtog se planira za 2015. godinu. Elektrana će nakon dovršetka zadovoljavati 27% slovačkih potreba za energijom, bez emisija stakleničkih plinova, javlja slovački portal 'Spectator'.