Vlada će u iduća dva tjedna odlučiti o projektu gradnje HE Ombla, piše Večernji. Vladi će konačno biti predstavljen Plan upravljanja bioraznolikošću koji su izradili konzultanti koje je angažirao EBRD.
"Istraživanja su završena, još uvijek nisu javno prezentirana, no neslužbene informacije govore u prilog tome da su utvrđene endemske vrste odnosno vrste koje su čak i neke strogo zaštićene i koje bi bile ugrožene jednom takvom investicijom. I smatram da s obzirom na samu fizibilnost projekta, da u takav projekt, moje mišljenje je, ne bi trebalo ići. A konačnu odluku će donijeti Vlada, odnosno HEP, HEP je investitor. I ja vjerujem kad stave na stol sve ove argumente, neće inzistirati dalje na samoj investiciji", rekao je Zmajlović upitan od novinara - što je s Omblom, nakon što je u Vladi predstavio nacrt prijedloga Zakona o zaštiti prirode. Zmajlović drži da mi kao ozbiljna i odgovorna zemlja koja za nekoliko mjeseci ulazi u Europsku uniju, ne možemo ulaziti u one investicije, bez obzira na to što formalno-pravno postoje dozvole, koje nisu u skladu s europskim direktivama jer bi bilo licemjerno. Prema pisanju Večernjeg čini se da ne razmišljaju svi u Vladi na taj način a jedan neimenovani Vladin dužnosnik kazao je da projekt ima sve dozvole, da ekonomija vapi za investicijama te da to ulaganje, za kojeg ne smatra da nanosi nepovratnu štetu okolišu, treba provesti.