Prema prijedlogu novog Zakona o javnoj nabavi, koji će se ovih dana naći na javnoj raspravi sustav javne nabave kao glavni kriterij za odabir dobavljača više neće uzimati najnižu cijenu već ekonomski najpovoljniju ponudu, najavljeno je u srijedu na konferenciji Ministarstva gospodarstva. Nacrt zakona trebao bi biti potvrđen na sjednici Vlade krajem svibnja. „Najniža cijena, koja je dosad bila jedini kriterij, nestaje i time omogućavamo da se naručitelj usluge ili roba ne mora više orijentirati samo na ono što je najjeftinije i možda ne udovoljava kvalitativnim kriterijima. Više neće biti prihvatljivo da 40% javnih nabava ima samo jednog ponuditelja. To je loša praksa koju moramo žurno promijeniti, jer ako se javlja samo jedan ponuditelj otvara se i pitanje ima li koruptivnih radnji, ograničavamo li mogućnost prijave. To se ovim zakonom mora zaustaviti“, zaključio je ministar Panenić te dodao kako Europska komisija procjenjuje da zemlje, koje su do sada uvele ovakav oblik prikupljanja ponuda na javnim nabavama, ostvaruju uštede između 5 i 20 posto na vrijednosti javnih nabava.
Dodao je kako novi zakon više ne traži da poduzetnici, koji se prijavljuju na natječaje za javnu nabavu, kod same prijave prikupljaju brojne dokumente da bi dokazivali svoje sposobnosti, već mogu putem jedinstvenog obrasca dati izjavu kako će to učiniti ako budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelj. Također, rekao je kako se sustav modernizira te se ide prema elektroničkoj javnoj nabavi. Naime, od 1. srpnja 2016. godine gospodarski subjekti imaju obvezu dostave ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u postupcima javne nabave isključivo u elektroničkom obliku. Isto tako, ministar je naglasio i važnost povezivanja javnih registara čime bi se trebala isključiti potreba da poduzetnici sami prikupljaju podatke iz primjerice poreznih, sudskih, obrtničkih i sličnih registara, što će  imati značajan ekonomski učinak. "Na to smo imali velik broj primjedbi do sada i ovo će poduzetnici sigurno pozdraviti. Time pomažemo i malim i srednjim poduzetnicima, koji nemaju posebne odjele koji se bave javnom nabavom, da se mogu javljati na natječaje. Dakle, ne mijenjamo samo zakon već cijeli sustav", posebno je naglasio ministar Panenić.