Planirano sniženje maloprodajne cijene plina za 10% od 1.1.2013. godine mora se odraziti i na sniženje cijene grijanja, izjavio je mađarski premijer Viktor ORBÁN. Mađarska vlada je nedavno donijela odluku da se maloprodajne cijene struje i plina snize od početka 2013. godine, javlja mađarski dnevnik 'Portfolio.hu'.