U SAD-u je panika - Američko automobilsko udruženje predvidjelo da bi do svibnja benzin u SAD-u mogao poskupiti na 4,25 dolara po galonu (što odgovara cijeni od 6,46 kn po litri). Sada benzin u toj zemlji košta 3,83 dolara po galonu, što preračunato odgovara iznosu od 5,82 kn po litri. Za usporedbu, Amerikanci su između 1998 i 2004. galon goriva plaćali između jednog i dva dolara. Zbog takvog razvoja događaja predsjednik Barack Obama apelirao je na okončanje ovisnosti SAD-a o uvoznim energentima i na ukidanje subvencija za naftne kompanije, koje godišnje iznose 4 milijarde dolara. "Nemiri na Bliskom istoku mogu ugroziti globalno snabdijevanje naftom, a potražnja za naftom raste i zbog brzorastućih gospodarstva Kine i Indije gdje sve više ljudi vozi. Očekujem da će u sljedećih nekoliko tjedana Kongres glasati o ukidanju olakšica naftnim kompanijama. Kongresmeni će imati izbor - ili će podržati naftne kompanije ili američki narod", rekao je Obama.