Promet u trgovini na malo u siječnju je u odnosu na prosinac bio nominalno manji za čak 22,6%, a realno za 22,2%. Mjesečni pad u siječnju uobičajen je jer je prosinac blagdanski mjesec. Ipak, podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je prodaja motornih goriva i maziva u siječnju u odnosu na prosinac prošle godine pala za 12,6%. Na godišnjoj razini, ako se usporedi siječanj 2011. sa siječnjom 2012. onda prodaja motornih goriva i maziva bilježi nominalni rast od 4,2%