Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (EPBiH) usvojila je investicijski plan za period 2019-2021. Ta tvrtka planira da u naredne tri godine pusti u rad vjetropark Podveležje, male hidroelektrane (MHE) na Neretvici i I fazu hidroelektrane (HE) Vranduk, kao i da započne izgradnju bloka 7 u Termoelektrani (TE) Tuzla, Hidroelektrane (HE) Janjići, HE Una Kostela-Aneks, MHE Kakanj i vjetroparka Vlašić, navodi se u Planu poslovanja, koji je usvojila Skupština dioničara. Ukupna ulaganja u naredne tri godine su 1,8 milijardi konvertibilnih maraka, od čega će preko kredita biti osigurana milijarda. Početak proizvodnje u vjetroparku Podveležje planiran je od rujna 2019. godine s godišnjom proizvodnjom od 40 GWh u 2019. i 120 GWh u 2020. i 2021 godini. HE Vranduk se na mreži očekuje u rujnu 2021. s ukupnom proizvodnjom u ovoj godini od 24 GWh. Gradnja TE Tuzla-Blok 7, vjetroparka Podveležje i MHE na Neretvici planirana je za 2019, HE Janjići, HE Una Kostela-Aneks do kraja 2020, a MHE Kakanj i vjetroparka Vlašić do kraja 2021. U naredne tri godine EPBiH planira razvoj i drugih projekata, među kojima su elektrane na rijekama Neretva, Bosna, Vrbas, Bioštica, Krivaja, Stavnja i Tribija, kao i sprovođenje istraživanja za nove lokacije budućih vjetroparkova, objavili su mediji u BiH.